Kwalifikacja wstępna

To obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym:
– prawo jazdy kat. „D” zostało wydane po dniu 10. IX.2008r.
– prawo jazdy kat. „C” zostało wydane po 10.IX.2009r.

Szkolenie obejmuje:

260 godzin teorii i 20 godzin praktyki (16 godzin zajęć w ruchu drogowym i 4 godziny jazd w warunkach specjalnych)
Koszt szkolenia: 5700 zł

Kursanci naszego ośrodka chcący uzyskać uprawnienia z zakresu
KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ oraz KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ
otrzymują zniżkę na te szkolenia.

Kwalifikacja Wstępna, w myśl nowo obowiązującej ustawy: dotyczy :
osób poniżej 21 lat w przypadku kat.C
oraz poniżej 24 lat w przypadku kat.D.
Szkolenie z Kwalifikacji Wstępnej można odbyć przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy.
Osoby, które uzyskają świadectwo kwalifikacji mogą przystąpić do kursu prawa jazdy oraz egzaminu państwowego danej kategorii prawa jazdy już w wieku:
18 lat – kat. C
21 lat – kat. D

ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS

tel: 501 122 274    logo-elita_03

    Copyright © 2021 Nauka jazdy kat. C Warszawa – prawko kat. C warszawa | OSKElita | Powered by Astra WordPress Theme